Keo silicon bao lâu thì khô? [ Thời gian để keo silicone khô ] ? Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng quan tâm, và liên hệ iKeo để tìm hiểu thông tin này. Dưới đây là thông tin phản hồi về câu hỏi: Keo silicone Apollo thì sau bao lâu thì khô.

Trà lời:

Keo Silicone thường để 4h – 6h tiếng thì keo silicone khô. Tối thiểu thường 4h sẽ đảm bảo tính an toàn, chất lượng sản phẩm sử dụng keo Silicone để dán.

LIÊN HỆ TƯ VẤN: KEO SILICON BAO LÂU THÌ KHÔ

Hotline: 0916389892

Xem các sản phẩm Keo Silicon